W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Tryb wnioskowy

XML A Zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A Powiększ tekst na stronie

Lead

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2022, poz. 902). 

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, ośrodek powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji ośrodek powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez ośrodek w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:
  • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy nie dysponuje żądaną informacją;
  • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Trzebnicy w jeden z niżej wymienionych sposobów:
     • przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica;
  • złożyć osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej;
  • przesłać na numer fax: (+48) 71 387 16 55;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ops@ops.trzebnica.pl