W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej.

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

 

Treści niedostępne cyfrowo :

  • część z opublikowanych zdjęć, grafik i wykresów nie posiada opisu alternatywnego,
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
  • linki, prowadzące do serwisów zewnętrznych, otwierają się w nowym oknie,
  • niektóre dokumenty zamieszczone są w formie skanów graficznych

 

Wyłączenia:

  • multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Gmina Trzebnica i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów, nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
  • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Ewa Brzegowska . Kontakt: ops@ops.trzebnica.pl, tel. (71) 312-05-27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej odpowiada Ewa Brzegowska , ops@ops.trzebnica.pl, tel.(71) 312-05-27.

Informacje na temat procedury

W zgłoszeniu żądania należy podać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

W przypadku podania w zgłoszeniu danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z załączoną klauzulą

Klauzula informacyjna

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. 
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, Ośrodek niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz nowym terminie, jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy Ośrodek odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub innego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej. 

Za niedotrzymanie tych terminów oraz za odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do:
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy
pl. M. J. Piłsudskiego 1
ops@ops.trzebnica.pl

tel. (+48) 71 312 05 27
fax (+48) 71 387 16 55

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy znajduje się na 2 piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy pod adresem: pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica.

Do budynku prowadzą dwa wejścia :
- pierwsze od placu M.J. Piłsudskiego gdzie od strony parkingu prowadzą schody, natomiast od ulicy Daszyńskiego znajduje się platforma (winda) schodowa dla osób z niepełnosprawnościami. Platforma obsługuje poziomy pomiędzy poziomem terenu a poziomem parteru, 
- drugie wejście od ulicy Witosa, dostępne również dla osób z niepełnosprawnością, w holu głównym poziomu -1, po prawej stronie znajduje się winda,

- biuro podawcze (punkt informacji) znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego,
- po prawej stronie wejścia głównego znajduję się winda, którą może poruszać się osoba z niepełnosprawnością na wszystkie piętra budynku, 
- toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na poziomie -1, po lewej stronie od windy,
- przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
- osoby ze szczególnymi potrzebami winny kierować się do punktu informacyjnego, gdzie telefonicznie zostanie przywołany pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej do obsługi ww. osoby,
- na parterze wewnątrz obiektu, za wejściem głównym do budynku, znajduje się tablica z informacją o lokalizacji biur i wydziałów, 
- w trakcie ewakuacji wyznaczone osoby spośród pracowników udzielą pomocy w opuszczeniu budynku osobom ze szczególnymi potrzebami,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

 

Dzienny Dom Senior + znajduje się na parterze po prawej stronie w budynku przy ulicy Bochenka 12 w Trzebnicy. 

Do placówki prowadzi wejście schodami nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak podjazdów, wind, pochylni i platform. 
Toaleta w placówce jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
Przed budynkiem nie ma parkingu z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
Do placówki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.