W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Świadczenia pieniężne i rzeczowe

XML

Treść

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I RZECZOWE

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, prawo do świadczeń pieniężnych lub rzeczowych z pomocy społecznej przysługuje: 


 • osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 776,- zł. (czyli „kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej”);

 • osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 600,- zł,

  (czyli „kryterium dochodowego na osobę w rodzinie”);

 • rodzinie, której miesięczny dochód nie przekracza odpowiedniej dla liczby osób w rodzinie sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (czyli „kryterium dochodowego rodziny”).


 • Osobą samotnie gospodarującą jest osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe, natomiast rodziną są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

  Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

  - sieroctwa;

  - bezdomności;

  - bezrobocia;

  - niepełnosprawności;

  - długotrwałej lub ciężkiej choroby;

  - przemocy w rodzinie;

  - potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

  - potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;


 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

 • alkoholizmu lub narkomanii;

 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Decyzja dotycząca przyznania świadczenia pieniężnego lub rzeczowego z pomocy społecznej wydawana jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, w trakcie którego pracownik socjalny ustala sytuację życiową, w tym przede wszystkim rodzinną i materialną, osoby ubiegającej się o pomoc.

Osobom i rodzinom spełniającym powyższe warunki może być przyznana pomoc w następujących formach:Pomoc pieniężna: • zasiłek stały,

 • zasiłek okresowy,

 • zasiłek celowy,

 • zasiłek specjalny celowy,

 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy mają status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,

 • wynagrodzenie dla opiekuna za opiekę, które przyznał sąd.Pomoc niepieniężna 


 • praca socjalna,

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 • sprawienie pogrzebu,

 • poradnictwo specjalistyczne, na przykład psychologiczne, rodzinne,

 • interwencja kryzysowa,

 • schronienie,

 • posiłek,

 • usługi opiekuńcze,

 • specjalistyczne usługi opiekuńcze,

 • mieszkanie chronione,

 • domy pomocy społecznej.