W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Dodatek energetyczny

XML

Treść

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 17 grudnia 20212 r. o dodatku osłonowym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 759) do dnia 31 grudnia 2023 roku nie rozpoznaje się wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. 

 

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.


Przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej należy rozumieć osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001  r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zwartej z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu).


Wysokość dodatku energetycznego 

 1. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

 2. Wysokość limitu, o którym mowa powyżej wynosi:

  • 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

  • 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;

  • 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się  z co najmniej 5 osób. 3. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 4. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2022 r.  do 30 kwietnia 2023 r. ww. dodatek będzie wynosił:

  • dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 13,38 zł miesięcznie;

  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 18,58 zł miesięcznie;

  • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 22,30 zł miesięcznie. 5. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
   Osoba ubiegająca się o ww. dodatek powinna do wniosku dołączyć ksero aktualnej umowy zawartej z dostawcą energii. Natomiast oryginały tych dokumentów okazać do wglądu.

 

W związku z wejściem w życie dnia 4 stycznia 2022 r. ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1 z późn. zm.), mając na względzie art. 15 tejże ustawy, wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, złożone w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 

Załączniki