W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Opieka wytchnieniowa dla osób niepełnosprawnych w Gminie Trzebnica - edycja 2022.

XML

Treść

              OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2022 w Gminie Trzebnica.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy informuje, że rozpoczął nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na ten cel Wojewoda Dolnośląski przekaże Gminie Trzebnica środki w łącznej wysokości 250.800,00 zł.

     Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

     Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki, dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

     Program jest realizowany w dwóch formach:

1. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,

2. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.


     W pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

     1. ma niepełnosprawność sprzężoną (posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub

     2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub

     3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

     W 2022 roku Gmina Trzebnica świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego będzie realizowała w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługi w ramach pobytu całodobowego realizowane będą w ośrodkach wsparcia. 

Usługi przyznane w ramach Programu świadczone są nieodpłatnie.

UWAGA

1. W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.    

2. Osoba niepełnosprawna lub członkowie rodziny, opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym ma prawo do samodzielnego wskazania osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej oraz miejsca, z zastrzeżeniem, iż wskazane miejsce otrzyma pozytywną opinię gminy. 

3. Opieka wytchnieniowa nie może być świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

     Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 przez osoby zainteresowane jest złożenie:

1. Karty zgłoszeniowej do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022,

2. Kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności,

3. Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka – karta nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę kartę będą mieć zapewniony dostęp do usług opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

     W/w dokumenty należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (II piętro, pokój 119), w godzinach pracy Ośrodka do dnia 25.03.2022 r.


Planowany okres realizacji Programu od 25.04.2022 r. - 31.12.2022 r.

 

     Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022


Załączniki