W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Refundacja podatku VAT dla odbiorcy paliw gazowych

XML

Treść

Refundacja podatku VAT dla odbiorcy paliw gazowych

Na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r.  o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych    w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687)I. Komu przysługuje refundacja podatku VAT ?

Zgodnie z  w/w ustawą  w przypadku gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym :


 • Wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków;

Jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobą  w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę

- przysługuje mu refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych, zwana dalej "refundacją podatku VAT".

 

II. Kto składa wniosek ?

Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.
 


III. Co dołączamy do wniosku ?

W każdym przypadku: • faktura VAT (dokumentująca dostarczenie paliw gazowych; faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty
  podatku VAT),

 • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT.

  Jeśli to niezbędne w indywidualnym przypadku:

 • dokumenty zaświadczające o dochodzieJeżeli wnioskodawca oraz członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują wyłącznie dochody podlegające opodatkowaniu, wnioskodawca nie załącza zaświadczeń dotyczących dochodów. 

Jeśli wnioskodawca lub członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, należy przedstawić dodatkowe dokumenty dotyczące tych dochodów. Dokumenty te podlegają weryfikacji przez organ rozpatrujący wniosek. 

Takimi dokumentami mogą być na przykład:


 • dowód zasądzenia alimentów,
 • informacja o dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego,
 • informacja o przyznanym stypendium,
 • informacja o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego.

   

  IV.  W jaki sposób składamy wniosek?


  Wniosek składa się:


 • na piśmie

  Wniosek można złożyć  osobiście od 7 lutego 2023 r., w Ośrodku Pomocy Społecznej, pok. nr  124 (II piętro), od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-15:00;


 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej

  Złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej możliwe jest poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT

  Podpisanie pliku za pomocą profilu zaufanego możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/.

  Wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne.

 • przy użyciu aplikacji mObywatel

  Pobranie aplikacji mObywatel jest możliwe poprzez stronę:

  https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/pobierz-aplikacje1


Aby złożyć wniosek, należy wybrać opcję Złóż wniosek, a następnie wybrać właściwy wniosek

 
Ważne!

 • Wniosek o refundacje podatku VAT dla odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym składa się nie później do dnia 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 • Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

 • Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT.

 • W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku, istnieje możliwość odebrania od organu informacji  o przyznaniu refundacji podatku VAT.

   
   

   

   


Załączniki